?

Log in

No account? Create an account
Дмитро Купріян був тута... [entries|archive|friends|userinfo]
Дмитро Купріян

{ сайт ||| сайтєц }
{ інфо ||| інфо }
{ архів ||| архів }

(без теми) [10.06.12|||16:08]
Дмитро Купріян
[Tags|]

Доречі ось мій проект КАТОВАНІ на сайті indiegogo:
http://www.indiegogo.com/projects/106467?c=home&a=608569
Посилання1 тиць|||тиць

(без теми) [10.06.12|||00:08]
Дмитро Купріян
[Tags|, ]знімали промо-ролік до проекту КАТОВАНІ із Діаной Старковой.
Це віґіо знято зі знімального майданчіка...
Посиланнятиць

(без теми) [06.11.11|||18:06]
Дмитро Купріян
[Tags|]


Написи на лавках у залі засідань у Запоріжжі.
Жовтень 2011го року.
наскальний живописCollapse )
Посиланнятиць

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]